scope_banner
刑事辩护

刑事辩护

Criminal defense

全程保密咨询答疑      侦查阶段高效会见      依法申请取保候审      沟通协商刑事和解     审查起诉阶段阅卷     提请羁押必要审查

见证刑事速裁程序      出具专业法律意见      定罪量刑专家论证      庭前辅导模拟演练     庭审举证质证补证     精细规范量刑辩护